Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ ba, 22/01/2019
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:21°
Độ ẩm: 88%
Hướng gió:Đông - Đông Bắc
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 4 km

Thứ tư
23/01/2019
Mây thay đổi, trời hửng nắng
18°-24°
Thứ năm
24/01/2019
Trời hửng nắng
18°-25°

Chi tiết

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với mặt trận, đoàn thể chính trị trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị cũng nêu rõ, toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư, giai đoạn 2016-2020 theo kết luận của Tỉnh ủy. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức huy động và tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thực hiện đúng các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đối với các vấn đề xã hội, chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - y tế, chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động; tập trung vào vấn đề giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng; giải quyết dứt điểm trường hợp tồn đọng về công nhận người có công. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các địa phương, đơn vị kiên quyết đẩy lùi tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đảm bảo an ninh - quốc phòng... Đặc biệt, các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới...

Tác giả: Châu Nữ

Nguồn tin: http://baoquangnam.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng