office 2021 professional plus
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Chi tiết

Phấn đấu về đích nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trước tháng 6.2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu về địch NTM giai đoạn 2016-2020 trước tháng 6.2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về thực hiện chương trình NTM với phương châm “Xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chương trình NTM giai đoạn 2016 – 2020 trước tháng 6.2020. Tỉnh tập trung giải ngân các nguồn vốn đã bố trí; huy động, lồng ghép, ưu tiên bố trí các nguồn vốn (kể cả tạm ứng kế hoạch năm 2020) để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu chương trình NTM; đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm bố trí thêm ngân sách đối ứng thực hiện. Toàn tỉnh xác định tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Tác giả: Văn Trường – Duy Uyên

Nguồn tin: http://qrt.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng
z-lib
zlibrary