office 2021 professional plus
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Chi tiết

Ban hành Tiêu chí “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” áp dụng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2018-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Ban hành Tiêu chí “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi cao và các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, các xã thuộc các huyện miền núi cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để được công nhận “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” phải đáp ứng 13 tiêu chí; các xã bãi ngang ven biển và hải đảo phải đáp ứng 7 tiêu chí.

Chủ tịch UBND các huyện liên quan có trách nhiệm xét, công nhận “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”. Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm công bố “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý vướng mắc (nếu có). Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành trình tự, hồ sơ, thủ tục xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các ngành, địa phương rà soát thực trạng các thôn; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Quyết định này.

Chủ tịch UBND các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng, ban liên quan và UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng ở các thôn, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tốt các tiêu chí quy định tại Quyết định này. Chỉ đạo tổ chức thẩm định, xét công nhận “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” hằng năm theo đúng quy định.

Tác giả: Thúy Hằng

Nguồn tin: http://quangnam.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng
z-lib
zlibrary