office 2021 professional plus
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Chi tiết

Sắp diễn ra Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

BTĐKT – Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 về tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2017).

Theo đó, dự kiến Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017  sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày (trong khoảng 09-11/6) tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 500 đại biểu là điển hình tiên tiến của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ nhân dân và  đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Hội nghị sẽ tổ chức tổng kết phong trào thi đua,  giao lưu các điển hình tiên tiến, đồng thời trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các bộ, ngành, địa phương dẫn đầu các cụm, khối thi đua năm 2016.
Hội nghị là dịp biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Qua đó tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2021).
Thông qua hội nghị nhằm khẳng định bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34CT/TW của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các bộ, ngành, địa phương giới thiệu danh sách các gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 30/4/2017. Điển hình được lựa chọn tham dự  là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản; các tấm gương thầm lặng trong lao động, sản xuất, công tác và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, vượt khó, khởi nghiệp, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo; gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu; nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở danh sách điển hình được giới thiệu, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tác giả: Như Huyền

Nguồn tin: http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng
z-lib
zlibrary