office 2021 professional plus
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Chi tiết

Ngành thi đua – khen thưởng tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sáng nay 23/12, Ban thi đua-khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành thi đua khen thưởng.

Phó Chủ tịch thường trưc UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua- khen thưởng Trung ương đã đến dự hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan cùng 63 điểm cầu tại các tỉnh. Tại điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được nâng lên. Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới hoạt động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt vai trò tham mưu. Phong trào thi đua được triển khai trọng tâm gắn với những chủ đề, nhiệm vụ phát triển kinh tế cụ thể. Tiêu biểu như phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân…. Chú trọng tới công tác khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Trong năm Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho trên 110.000 tập thể, cá nhân.

Trong năm 2017, Ban thi đua khen thưởng trung ương đề ra những phương hướng trọng tâm trong công tác tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đông thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cơ quan chuyên trách thi đua khen thưởng các cấp ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình tuyên dương những tập thể, cá nhân đã nỗ lực trong công tác thi đua khen thưởng trong năm 2016. Từ các phong trào thi đua khen thưởng đã góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, ổn định. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2017, tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt đường lối chủ trương của Đảng nhà nước về công tác thi đua khen thưởng tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp cán bộ coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị mình. Tiếp tục đề xuất để hoàn thiện thể chế thi đua khen thưởng, làm rõ và sửa đổi nội dung bất cập của công tác thi đua khen thưởng. Xây dựng kế hoạch, hình thức khen thưởng phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tránh chồng chéo, trùng lặp tạo động lực phong trào thi đua khen thưởng. Tạo được sự đồng thuận trong tập thể. Tạo điều kiện cho người trực tiếp lao động ở vùng sâu vùng xa được khen thưởng nhiều hơn. Chọn người thực sự tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan vượt cấp./.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: http://www.quangnam.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng
z-lib
zlibrary