office 2021 professional plus
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Chi tiết

Tạo khí thế mới trong thi đua, động lực mới cho phát triển

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thi đua khen thưởng cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, như thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, tạo môi trường, động lực mới cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu lượng hóa, với các tiêu chí cụ thể trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng,
 chứ không nói chung chung. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 11/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 65 của Hội đồng.

Đẩy mạnh khởi nghiệp, tăng cường kỷ cương 

          Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, 6 tháng đầu năm, cả nước đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội.

          Trong đó, các địa phương tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiêu biểu như phong trào “Năm văn hóa, văn minh đô thị” ở TP. Đà Nẵng, “An toàn thực phẩm” của TP. Hà Nội, “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của TP. Hải Phòng, phong trào “Đồng Khởi mới” của tỉnh Bến Tre, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” của tỉnh Gia Lai…

          Về công tác khen thưởng, 6 tháng đầu năm, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng 55.599 tập thể, cá nhân.

          Tuy nhiên, theo báo cáo, phong trào thi đua tuy đã được phát động nhưng hiệu quả một số phong trào chưa cao, có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác khen thưởng cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân thành tích chưa thật sự tiêu biểu xuất xuất, chưa tạo được sự chuyển biến trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng kịp thời…

          Trao đổi về công tác thi đua khen thưởng thời gian tới, các ý kiến thành viên Hội đồng cho rằng cần đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp.

          Bên cạnh đó cũng cần phát động phong trào tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với đội ngũ thực thi công vụ, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo; cần có tiêu chí cụ thể để khen thưởng bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, tránh đánh giá thi đua bằng cảm tính, đồng thời cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc đề nghị khen thưởng tập trung hướng vào người lao động, công nhân, nông dân.

Hướng vào phát triển kinh tế -xã hội

          Đánh giá công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, với nhiều hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế như hiệu quả của một số phong trào chưa cao, còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

          “Trước tình hình mới của đất nước, cần tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị và từng cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội đã đề ra, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, chúng ta gặp nhiều khó khăn, trở ngại”, Thủ tướng nhấn mạnh.

          Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng và Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về thi đua khen thưởng, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, như thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường, động lực mới cho phát triển.

          “Không chỉ kinh tế, chúng ta cũng cần thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thủ tướng yêu cầu.

          Thực hiện tốt phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.
Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 65 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu lượng hóa, với các tiêu chí cụ thể trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, “chứ không nói chung chung, không thể coi một địa phương là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua khi còn xảy ra tình trạng an ninh trật tự kém…”. Các phong trào thi đua phải xác định cụ thể nội dung, biện pháp thực hiện, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ được giao. “Phải giữ ngọn lửa thi đua từ Trung ương tới địa phương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Công tác khen thưởng cần công khai, minh bạch, thực chất, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, tránh tình trạng trao giải tràn lan, hình thức, “chạy” giải thưởng, Thủ tướng lưu ý. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các sai phạm trong công tác thi đua khen thưởng.

          Phải làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt việc tốt; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng.

          Đối với một số đề xuất các phong trào cụ thể thời gian tới, Thủ tướng nhất trí với chủ đề về doanh nghiệp hội nhập và phát triển, hướng tới nâng cao cả số lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và một nền công vụ phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển đó; giao Hội đồng hoàn thiện đề án này để có thể phát động trong thời gian tới.

Tác giả: Đức Tuân

Nguồn tin: http://thutuong.chinhphu.vn/

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng
Hacklink Satın Al