Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Văn bản thi đua khen thưởng

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Hình thức khen thưởng
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnHình thức KTTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 346 items in 18 pages
27/KH-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Kế hoạch Văn bản Trung ương Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"
29/08/2017
1398/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn Văn bản cấp tỉnh Tổ chức, hoạt động của các cụm, khối thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng ...
21/08/2017
344/HD-BTĐKT Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn Văn bản cấp tỉnh Hướng dẫn Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam
07/06/2017
345/HD-BTĐKT Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn Văn bản cấp tỉnh Về việc Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và các đơn vị Trung ương đóng ...
07/06/2017
12/TB-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thông báo Văn bản cấp tỉnh Kết luận của đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp lần thứ I, năm 2017 của Hội ...
09/05/2017
09/KT-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kế hoạch Văn bản cấp tỉnh Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
27/04/2017
10/TB-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thông báo Văn bản cấp tỉnh Về việc Thông báo sắp xếp các Cụm, Khối thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2017
27/04/2017
07/BC-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Báo cáo Văn bản cấp tỉnh Kết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
24/04/2017
08/KH-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kế hoạch Văn bản cấp tỉnh Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
24/04/2017
01/CT-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Văn bản cấp tỉnh Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
03/01/2017
479/BTĐKT-NV Ban Thi đua - Khen thưởng Công văn Văn bản cấp tỉnh Về việc báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
28/11/2016
465/BTĐKT-NV Ban Thi đua - Khen thưởng Công văn Văn bản cấp tỉnh Về việc đăng ký công trình, sản phẩm và xét tặng Huy hiệu tỉnh Quảng Nam
24/11/2016
497/TB-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Thông báo kết luận Văn bản chỉ đạo 20 tái lập tỉnh Kết luận số 497/TB-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 14/11/2016
15/11/2016
3947/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Quyết định Văn bản cấp tỉnh Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 ...
08/11/2016
15/CTPH-TĐQN-BTĐKT Liên ngành Chương trình phối hợp Văn bản cấp tỉnh Chương trình phối hợp số 15/CTPH-TĐQN-BTĐKT ngày 07/11/2016 của Tỉnh đoàn Quảng Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam về việc đẩy mạnh phong trào ...
07/11/2016
4923/UBND-NC UBND Tỉnh Quảng Nam Công văn Văn bản cấp tỉnh Về việc tổ chức hoạt động của các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh
06/10/2016
1364/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn Văn bản chỉ đạo 20 tái lập tỉnh Về việc thực hiện Quy định xét tặng Huy hiệu " Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam"
23/09/2016
34/KH-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Kế hoạch Văn bản Trung ương Về việc hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương giai đoạn 2016-2020
15/09/2016
26/CT-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Văn bản cấp tỉnh Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực ...
13/09/2016
2050/HDLN-SNV-CAT Liên ngành Hướng dẫn liên ngành Văn bản cấp tỉnh Về việc hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình xét danh hiệu thi đua, hình ...
09/09/2016

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng