Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Hình thức khen thưởng
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnHình thức KTTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 626 items in 32 pages
6472/UBND-NC UBND Tỉnh Quảng Nam Công văn Văn bản cấp tỉnh về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2017
22/11/2017
721/KH-BTĐKT Ban Thi đua - Khen thưởng Kế hoạch Văn bản cấp tỉnh Tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
15/11/2017
5201/KH-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Văn bản cấp tỉnh Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
27/09/2017
01-HD/BTGTU-BTĐKT UBND Tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Văn bản cấp tỉnh Về việc hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, ...
19/09/2017
530/BTĐKT-VP Ban Thi đua - Khen thưởng Công văn Văn bản cấp tỉnh Về việc đề nghị cung cấp danh sách CBCCVC phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương
31/08/2017
27/KH-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Kế hoạch Văn bản Trung ương Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"
29/08/2017
1258/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Văn bản Trung ương Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020
21/08/2017
1398/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn Văn bản cấp tỉnh Tổ chức, hoạt động của các cụm, khối thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng ...
21/08/2017
91/2017/NĐ-CP Chính phủ Quyết định Văn bản Trung ương Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
31/07/2017
344/HD-BTĐKT Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn Văn bản cấp tỉnh Hướng dẫn Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam
07/06/2017
345/HD-BTĐKT Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn Văn bản cấp tỉnh Về việc Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và các đơn vị Trung ương đóng ...
07/06/2017
12/TB-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thông báo Văn bản cấp tỉnh Kết luận của đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp lần thứ I, năm 2017 của Hội ...
09/05/2017
09/KT-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kế hoạch Văn bản cấp tỉnh Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
27/04/2017
10/TB-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thông báo Văn bản cấp tỉnh Về việc Thông báo sắp xếp các Cụm, Khối thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2017
27/04/2017
07/BC-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Báo cáo Văn bản cấp tỉnh Kết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
24/04/2017
08/KH-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kế hoạch Văn bản cấp tỉnh Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
24/04/2017
01/CT-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Văn bản cấp tỉnh Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
03/01/2017
479/BTĐKT-NV Ban Thi đua - Khen thưởng Công văn Văn bản cấp tỉnh Về việc báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
28/11/2016
465/BTĐKT-NV Ban Thi đua - Khen thưởng Công văn Văn bản cấp tỉnh Về việc đăng ký công trình, sản phẩm và xét tặng Huy hiệu tỉnh Quảng Nam
24/11/2016
497/TB-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Thông báo kết luận Văn bản chỉ đạo 20 tái lập tỉnh Kết luận số 497/TB-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 14/11/2016
15/11/2016

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng